Disclaimer

Nederlandersnaakt.nl is een website waarop onder andere Hollandse maar soms ook Vlaamse of andere buitenlandse beroemdheden worden getoont in een erotische vorm.
Nederlandersnaakt.nl probeert een zo compleet mogelijk beeld te scheppen van alle erotische inhoud die op het internet te bekijken is. Het is het doel van Nederlandersnaakt.nl om een zo compleet mogelijke database te vormen van erotische plaatjes en videos voor zijn gebruikers en belanghebbenden.

Nederlandersnaakt.nl wil duidelijk opmerken dat het absoluut niet de bedoeling is enige rechten op beeld materiaal te schaden, wanneer u van denkt dat een bepaalde video of foto niet in 1 van onze publicatie had mogen voorkomen, neem dan direct contact met ons op. info@nederlandersnaakt.nl zal een verzoek tot het verwijderen van beschermde content altijd zo snel mogelijk behandelen en zonder uitzondering direct uitvoeren

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.